Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den vijjtienden
En niet alleen , dat de ure des doods
zeker is , maar ook weten wij niet, op v
ke wijze en waar wij het leven zullen m
ten verlaten. Moet ons dit dan niet ai
sporen , om ons steeds zoo te gedragen , als
elk uur het laatste van ons leven ware: v
te biecht gaan en communiceren , en bi
den , dat God ons ia den dood niet v(
late.
Ach, mogten niet zoo velen de ijdelh
beminnen, waardoor zij hunne godsdien
pligten vergeten; mogten zi) bedenken, i
na dit leven slechts alleen deugd en vroor
heid gelden. Geen staat of rang of rijkdc i
zal bq God worden aangezien ; want I
Bem is geen onderscheid des persoon i
aelfs troonen zullen in de eeuwigheid e^ i
poppenspel zijn. Doch wanneer menschel i
die veel vermogen hebben , dit vermogen g
Lruiken, om hunnen evenmensch bij te stai
en gelukkig te maken, dan zal hun loon zc
veel te grooter zijn in den hemel ; want:
maken zich vrienden van... rijkdommen (*
Zijn wij gelijk voorzigtige stuurlieden , di
alles aanwenden, om in de haven hunni
begeerte aantelanden. Houden wq ons be-
reid met de vijf wqze maagden, om wa»
neer de bruidegom komt, met Hem inte-
gaan tot de bruiloft. Laten onze lampen
voorzien zijn van olie (der deugden), dat
zullen wij niet buiten (het eeuwige leven
gesloten worden.
En daar was veel volk van de stai
met haar, om het lijk te volgen. Een
(*) Lucas XVI. : 9.
è