Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
I
\? DEN i5> ZONDAG NA
PINKSTEREN.
^Evangelie j Lucas VIL : ii - ï6.

dien tijde , ging JiiSUS naar eene
stad , gonaamd Naïm , en zijne leer-
lingen nevens eene groote menigte
gintren met hem. En als hij aan de
poort der stad Icwam, zoo werd er
een doode uitgedragen , die een ee^
nige zoon van zijne moeder was ^ zifU"
de zii eene weduwe : en daar was veel
\volh van de stad met liaar.^*
•liniieren wij ons bq dit Evangelie aaa
broosheid des levens, Wq zijn sterfelijk
DUS leven is zoo broos f»ls glas : eene
le koorts kan ons uit het leven weg-
en. Üagelqks zien wij daarvan de be-
n voor onze oogen ; dan sterft er een
n r geburen dan een onzer vrienden, eh
e minuut gaat er voorbij, dat er niet
of daar op den aardbodem een mensch
t Sterven moeten wij allen , het zij
;g of laat , dit is eene oniegcnsprekelij-
vanrheid en door den dood worden zoo-
rqken als armen , zoo wei jonge lieden
hoej^arden, weggerukt.
de ure des doods onzeker , hoe zeer
i'ten wij dan op onze hoede zi]n , om te-
de zouden te Wdken ? waiU na dit le-
hebben wij of loon of straffe te wach-
eeu ieder zil daar vergolden worden
hetgeen hij gedaan heeft; het z^ goedj
i4zü kwaad.
Q 4