Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evang. op den veertienden aondag, < i
Vrage eeu ieder zich eiken avond af:!
heb ik gedaan ? wat heb ik nagelaten te dc
mst waren mijne gedachten? heb ik mij
paaSte geholpen ? heb ik mi]ne gebeden
hopxlij^ verrigt ? kan ik aan God rekensc
geven van al mijne daden en handeling
Zijn deze Christelqk geweest, dan kan ik
yertrönwen, dat God mijn Vader is, dia
yan al het noodige verzorgen wil en
Ik zal mijne bekommernissen op Hem
pen ; want Hij alleen kan redden nitden m
Wanneer ook hagelslag, veesterfte en mi;
was, pest, dnren ti^d of oorlog, mij
vrucht van eenen langdurigen arbeid ontn
ven, dan blijft God mijn toeverlaat, op
ik vertrouw; Hij zal er mij uit helpen; zj
lot aan, tot in, tot over het graf; en il
eenmaal de eeuwige vreugde smaken,
de Heiligen en Engelen juichende zeggen^
God vergeet de zijnen niet; Hij zorgt)
een Vader voor zijne schepselen.
GEBED.
Dal wij zulke schatten vergaderen, die d(
de motte en roest niet opgevreten kun
worden , en welke de dieven niet kun
stelen. Doe ons, o God schatten ve
deren in den hemel; opdat ons hart d
paag zijn , waar onze schat is. Dat wij ge
ijdcle zorg hebben voor den dag van ni
gen , die nog niet is ; maar terwijl wij o
pligten betrachten, al onze bekommerni
op U werpen, die alleen magtig zqt om d
daaruit te redden» Amen»