Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den Advent. al,
zaligheid. Willen wij tot de zaligheid ko-
nen , dan iDoeten v/ij trachten te leven naar
de beloften , die wij bij onzen doop gedaan
hebben, of die onze ouders in onze plaats
gedaan hebben ; waarin wij den ouden aiensch
afgelegd en den nieuwen mensch aangenomen
hebben, waai-in wij beloofd hebben, God
den Heere boven alles te beminnen, en on-
zen naasten als ons zeiven lief te hebben ,
en om barmhartigheid te oefenen aan de
ellendigen en behoefligen. Deze beloften
nakomende, zullen wij daarvoor honderd-
maal beloond worden, want Christus heeft
gezegd : wat gij den minsten doet in mqneu
naam, dat doet gij mij.
<i Maar, zegt Joannes « hif heejt in het
midden van u gestaan , dien gif niet
kent. Hij is het die na mij komen moet ,
die voor mij gesteld is ; wiens schoenriem
ik niet waardig ben te ontbinden.^'' Zoo
zqn er nog velen , die Hem ( namelijk Chris-
tus ) niet willen kennen; maar die Hq,ook
aiet zal kennen in den dag des oordeels»
Laten wij ons vernederen, gelijk Joannes ,
geringe gevoelens en geringe gedachten vaa
ons zeiven hebben ; opdat wq eenmaal ee-
ne vreugde mogen genieten, die geen oog
gezien en geen oor gehoord heeft; dan zul-
len wij ondervinden , dat die zich zeiven
vernedert, zal verhoogd worden.
GEBED.
Heere Jesus Christus , leer ons onszelven
kennen ; en onze pligten behartigen. Geef,
dat wq opregte boetvaardigheid oefenen ^ «H
B I