Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren* 2fS
aak getrouwelijk verrigt en onzen pHgt
e maatschappij volbragt hebben , dan
n wij verder de bekommernissen van ons
en; dan kannen wij^ met kwelling ea
;eer geene el tot onze lengte toedoen,
e, dwa^e en onnutte zorgen zullen wij
varen, en alleen onzen pügt getrouw
Hen , dan zal God ons het noodige ge-
Hiervan overtuigt de Zaligmaker ons
vier bewijzen, i. Daar God ous het
geschonken heeft, zal Hij ons ook van
el en kleeding verzorgen; want deze
veel minder dan het leven. a. Daar
de vogelen voedt, zal Hij den mensch
van het noodige voedsel vooritien.
e zorgen kunnen niets afdoen ; het Ie-
kan daardoor niet een uur verlengd
en. En 4. daar God de lelien versiert
lat groeijen , zal Hij ons zeker kleeding
kVeest dus niet angstig bezorgd^
de Zaligmaker, voor uw eten , drinken
ieeding ; laat dit aan de Heidenen over,
niet weten, dat zij eenen zorgenden
r in den hemel hebben. Maar wat
en wq doen ? Zoekt eerst het rijh
s en zijne regtvaardigheid, zeide Je-
jien dit is de hoofdbedoeling van het E-
1 die. Laat onze voornaamste gedachten
jedoelingcn daarin bestaan , dat wij eerst
oor alle dingen het rijk Gods zoeken ,
het trouw verrigten onzer beroepsbe-
gïdeu, door Christelijk te handelen en
ï andelen; door het bijwonen van de H.H.
amenten , bidden , aalmoezen geven, enz.
len onze bezigheden ook nog zoo groot
f zoeken wij eerst het rijk Gods*
Q 3