Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
xondag na Pinl&teren*
dit Evangelie wordt ons geleerd, dat
Éel geld en de goederen dezer wereld
uilen beminnen, noch ons hart en on-
nnen daarop stellen , zoo dat wij God
I ten en ons van den rijkdom eenen af-
i maken : wq kunnen God niet dienen
len Mammon. Wanneer wij ons ecnig
ds goed ol' vermaak tot eenen afgod
i n , dan doen wij groote zonde, en tö
iien dage, helaas misschien, te laat zul-
Jfvij daarover berouw hebben. De rqk-
unen , eerambten, enz. hebben wel den
li I van eenige zaligheid, doch zij zijn
i ijdel en ijdeler dan de ijdelheid zelve,
-meer wij derhalve ons veel moeite ge-
nom dezelven te bekomen , en er ons hart
t /erknochten kunnen wij God niet dienen
t ij zullen Hem vergeten : want niemand
t, twee heeren dien^n^
ijarenboven hoe ongerust , hoe hekoTTl-
ei. leven zulke menschen, die, mea
de rijkdommen bq malkander zoeken te
;Ï ipen, hoe dikwijis SLelkii zij zich daar-
31 in gevaar van riunne ziel en hun Ie-
ï^ te verliezen. Zij moesten veeleer, be-
zien , hüs vergankel^k al het onder-
sische is, en dat men dit alles bij den
L zal moeien achterlaten, Wanneer wq
nooddrult hebben, làat ons dan te vre-
^IJM.
>k zijn wij schuldig God boven alles te
nnen , en aan Hem alle zorgon over te
; want Hij weet wat wij behoeven en
iet ons zeker geven,
larom « vervolgt Jesus , zeg ii u :
i/^Veest niet bezorgd voor uw leven «
Q a