Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
s43 Evangelie op den dertienden
met één woord, Ilij schenkt ons «1 wat t
naar ziel en ligchaam van noode hebben; <1
is het zake dat Wij zqne lieiiige wet naniiij
keurig onderhouden , zoo zullen wij het eeiï
wige leven beërven.
GEBED.
Heere, wii vertrouwen op uwe goederti
renheid en komen tot ü , gelqk melaatschenj
becltkt met zonden tn gebreken. Heere, i
dieu Gij wiit , Gij kunt ons reinigen, oeI
fer;n u onzer. Laat uwe H. Motder en all
hetnelhurgers door hunne voorspraak onz
pnvoiniaakthcid te hulp komen ; alsmede
dat Wij niet den dankbaren Samaritaan o
uwer weldaden geduiig eriuLeren , cn nooiti
in gebreke blijven daai'voor U, onzen O
perheer , dank te betuigen. Auen.
OP DEN ZOi\DAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie y Matth. VI. : 24 - 35.
Tn dien tijde, zeide JrSVS tot zijne
« leerlingen : Niemand L-nn iivte llee^
<( ren dienen : want of hij zal den ee*
<i nen haten , en den anderen iiej heb--
« ben : of hij zal den eenen verdragen
en den anderen versmaden, ij ij kunt
« iiod en dea Mammon niet dunen,'*