Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren;
ht van onze zonden worden vrijgespro-
, wanneer JESUS ons in het H. Sakra-
t des Altaars met zijn aanbiddelijk Hg-
m en bloed begenadigd? Wanneer ons
heilig woord verkondigd wordt? wan-
: wij ons gezond bevinden, zonder ee-
M: ligchaamsgebreken ? Wanneer het ons
wendig welgaat, en wq langer leven dan
Weren i* Zqn dit geene groote weldaden
'a den Heere ? Konden wij niet ook onder
ijHeidenen , of buiten den schoot van de
Kerk geboren en opgevoed zqn gewor-
, in slavernij leven of vol pijnen en
;i rten zijn ? En zij, die reeds eenige lig-
ïtmskwaal hebben, konden nog ongeluk-
(ftr zijn. Zijn wq dan niet veelal en in
ü'- opzigten bewe dadigd boven duizende
er medemenschen? Wat moeten wq daar-
r doen? Ons met den Samaritaan voor
voeten van JESUS werpen en Hem'groo-
;eks loven. Wanneer wq Gods genade
) vangen hebben , moeten wij niet verge-
, Hem te loven en te danken voor zqne
daden , gelijk ToBIAS met zqnen zoon ,
plat ter Aarde vielen en God loof-

en ondankbaar mensch mishaagt aan God
zijnen naaste. Zijn wij dan dankbaar je-
s onze ouders, herders, onderwijzers en
ere weldoeners en vooral jegens God.
Diken en loven wij Hem dagelqks, want
l heeft ons geschapen , door zqn dierbaar
«ed verlost, Hij heeft ons, bq voorkeur
zoo veel andere, tot het licht van het
w e geloof geroepen , Hij heeft tot heil van
O ie ziel de heilige Sakramenten ingesteld;