Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
s4o EvctT^gp.lie op den dertienden
tig is. Maar wij moeten met bidden aail
bouden; want die zoekt, die vindt A
die klopt zal open gedaan worden. |
« En een van hen , ziende dat hij ge\
« zuiverd was, keerde weder^ met luv\
« der stemme God grootelijks loovendi
u En hij viel op zijn aangezigt voo
« zijne voeten, hem bedankende : en di
« was een Samaritaan. Toen zeidk
« Jesus : zijn zij niet alle tien ge
tt zuiverd ? PVaar zijn dan de nege
« anderen ? Daar is niemand gevon
« den, die wedergekomen is, om Go
« te verheerlijken , dan deze vreemde
a ling. En hij zeide hem : Sta op, g'
« henen , want ui^ g^looJ heeJt u ge^
« zond gemaakt^
Hoe verschillend is hier het gedrag van
den Samaritaan, die eenen half Joodschen,
half Heidenschen godsdienst had, van dai/fe
der negen Joden, die zich anders beter«
achtten. De dankliare Samaritaan keerde
terstond terug, toen hij van zijne ziekte ge-i
nezen was , viel voor de voelen van JESUS
neder en e;rkende , dat hun eene groote wel-
daad geschied was ; bij erkende de groot-
heid , goedheid en Almagt van God met
dankbare ti*anen aan de voeten van JesUö..
Beschamend was dit voor de Joden ; be-
schamend is dit gedrag ook voor vele Cluis-
tenen , die gedurig van God weldaden oTit-
vangeii , zonder Hem daarvoor regt inniglqk
te danken en Hem daarvoor eere te geven.
Oi 15 het ijeeae weldaad^ wanneer wq in de