Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinlsterenm s^g
ik zoo uiagtig hen , zoo is uwe gene-
daar; van stonden aan zijt gij gene-
; gaat naar de Priesters, oni u aan hea
vertoonen en zq zullen u zeggen 5 dal
weder in de maatschappij verkeereu kunt*
)e lecringen , welke hieruit te trekkea
, zijn menigvuldig, i,® Waren deze maauea
met de melaatschheid besmet geweest ,
zouden veelligt den Zaligmaker niet ge-
d hebben ; zoo is het ons ook dikwqls
tig , wanneer ons ziekten of and«re on-
en trelTen. Wq ontdekken dan de hand
Gds en zeggen met een rouwhebbend hart:
JSUS , Liepe Meester , ontjerm U on-
£ / En CtïRlSTOS zelf heelt beloofd : wat
§1 den Vader bidt in mijnen naam ^ zal
fij u verleenen (*) , -wanneer het uzaligis^
rts kan men onder deze melaatsclien
staan : menschen, die iu zonde zijn, ea
e moeten zich tol den Priester wenden.
I moeten deze geestelijke melaatschheid
tjipr schuwen dan den dood. Liever moe-
wij willen sttrven, dan eene doodzon-
WÏHens en wetens te bedrqven, uit vree-
Z7 van God te vertoornen cn kinderen des
veis te worden, De zonde is nog be-
y ïttelqker dan pestziekte , en daarotn moe-
wij dezelve nog meer schuwen ; zij doodt
ziel, welke ons beste en edelste pand is.
De melaatschen werden wel ter-
ad verhoord , doch daarom is het niet
er, dat onze gtbeieu dadelijk Verhoord
Wrden* het zij wegens ons klein geloof;
zij wegens , dat het ons nog niet nut-
) Joan. XYl. : aX