Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN 13/-=» ZONDAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie, Lucas XVIL : ii - 19.
m In dien tijde, ging JESrrS naar Jeru
« zalem, en ging midden door Sama
« rie en Galilea. En als hij in zekei
tt dorp kwam , ontmoetten hem tiei
« melaatsche mannen , die van vern
te stonden* Zif heften hunne stemmerè
« op , zeggende : JESUS , Meester ,1
« ontferm u onzer. Hij, heti ziende ,1
« zeide hun : Gaat henen , vertoont u
K aan de Priesters. En terwijl zij gin^
« gen werden zij gezuiverd.^^
De melaaisclieitl was eene afschuwelijke ziek-'
te , en menschen , die er mede besuiet wa-i
reu , mogten niet in de dorpen en stedc^
komen, vóór d^t zij weder volkomen geue-l
zen waren, als wanneer zij zich aan den
Priester moesten vertoonen.
Toen JêSUS het gemelde dorp naderde ,
ontmoetten Hem tien menschen, weike door
deze ziekte hesmet warcu , en daar zij Jli-
.SUS kenden, riepen zij van verre : j£SUi>,
Meester, ontjerm U onzer! A.ls of zij
^wilden zeggen ; JjiSUS , wij kennen ü ea
,W.eten, dat )Gij niet alleen barmhartig zijt,
maar ook de magt hebt, pm ons doorheen
.enkel woord van onze ziekte te genezen.
De Zaligmaker, dic^ bim geloof zag, ant-
woordde dadelijk : Gaat henen en vertoont
u aan de Priesters s omdat gjj gelooft,