Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pmlsteren,
fnensdienniin van God. Vertellen de he-
len Gods eer, en liet uitspansel zijner handen
rk , dan moeten ook wij Hem aanbidden
verheerlijken , Hem dienen en zijne g»;-
den onderhonden.- Voegen wij bij de liefde
é (»od , de liefde tot den naaste : wij zullen
^en naaste beminnen, wanneer wij bedenken,
|ilt Ood uit één paar menschen het gansche
mschehjke geslacht beeft doen voortsprui-
<n, dal alle menschen den/elfden oorsprong
Iphen , en dnt allen het maaksel van Gods
jmafrt zqn. Wq allen zï^n broeders cn zus-
ii^ en God is onze Vwdcr ; wij allen zijn
limaten van een ligchaam, waarvan Jf>:SU5
'ihlSTüS het hoofd is. Redenen genoeg,
!*i (jod boven alles en onzen naaste als
zelven te beminnen, cn wanneer wq
»t doen , al onze pligten , omtrent God en
mschen vervullen , dan zullen wq in den
mei komen eU leven.
Maar de wetgeleerde zich willende
<( regtvaardig maken , zeide tot JlESTTS :
« fVie ifi toch mrfn naaste? En
SVS dit opnemende , zeide : Er kwam
« een mensch van Jeruzalem aJ naar ie-
« richo , en viel onder de moordenaars y
n die hem beroofden , en hem met won-
i( den overladen hebbende^ heen gingen ^
(( latende hem half dood liggen. Het
« gebeurde dan , dat zeker Priester
« denzei f den weg ging ^ en hem ziende
« ging iiij voorbij. Insgelijks ook een
« Leviet , die omtrent de plaats was ,
<( ging voorbij* Maar een Samaritaan
« over iveg gaande ^ kwam bij hem^ en