Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinhsteren. ^og
i hebben gewenscht te zien, hetgene
ï gij ziet, en zij hebben het niet ge--
zien , en te hooren , hetgene gij hoort
en zij hebben het niet gehoord*''
)fj|n liei oiide Testament, hadden de Vot)r-
ers groot verlangen en baden God ge-
ig , dat de Zaligmaker der werehl mogte
schqnen , om het menschelijk geslacht te
tl'Iosscn van de eeuwige verdoemenis. De
4osteIen beleefden derhalve een' zaligen
lil; aangezien de Zaligmaker onder hen ver-
iirde. Zalig, zeide Jesus, zijn de oogen
zien , hetgene gij ziet ; dat wil zeg-^
1 , dat zij den Zaligmaker ziende , ook in
m geloofden , en naar zijne leer leefden,
k wij zijn gelukkig en zalig , wanneer wij
il Jesus Christus gelooven , zijne leer aan
cn en opvolgen, en daaromtrent drukt
séh Jesus nader uit ; toen Hij aan Tho-
ï s zeide : Zalig zijn zij, die niet ge^
urn en toch geloofd hebben {*). Laat
qs dan met de inwendige oogen des ge-
Ïfs Christus als onzen Zaligmaker om-
zen » hem gaarne hooren-, wanneer Hij
< or den mond der leeraren tot ons spreekt,
vooral zijne deugden navolgen, ons le-
naar zqne geboden inrigtende. Zoo-
mende zijn wq zalig en dit vergunne ons
Almagtige en liefderijke Heere,
E/z ziet, zegt het Evangelie verder, daar
ï stond een wetgeleerde op, en zeide
I OW hem te beproeven; Meester, wat
Joan XX. : 29.
P 5