Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den twaalfden
<( wonderden , en zeiden : Hij heeft t
' <K les wel gedaan ; en de dooven he
« hif doen hooren , en de stomm
« doen spreken,''
Wij leeren hieruit, dat, aïs wij eeniggo'
doen , geenen lof bi^ de menschen moet<
zoeken , en hoeveel dankbaarheid zijn
aan God verschuldigd voor het zintuig c
gehoors. Mogten wq daarmede nimmer zo
digen ; maar steeds met die mensch
juichende bekennen : Htj heejt alles w
gedaan ; de Heere geeft ons boven bidde
boven denken,
GEBED.
Heere JESUS , genees allen , die geesteli
doof en stom zijn , spreek slechts één woo
cn zi] zullen genezen. Dat onze tong ont
bonden worde, om ü te belqden en eei
zalige biecht te spreken , en dat onze oo-
ren hooi'en , wat gq ons in het Evangeli
verkondigt. Amen.
OP DEN ZONDAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie y Lucas X. : 23 - 57.
* In dien tijde , zeide JeSUS aan zijné
« linlingen : Zalig zijn de oogen, dit
« zien hetgene gij ziet. Want ik zeg
« u, dat vele Profeten en Koningen