Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinhsteren. ^og
gewoonte worden. Wal deed JUDAS do-
? wat anders dan het kwade gezelschap
eigen- en laatdinikende P'ariieërs ? In
oude Testament wordt eriisliglqk aan de
en verboden, om geenen omgang niet
Heidenen te hebben; opdat xif bunue
»ze weiken niet zouden leeren , en geene
mme afgoden zouden aanbidden.
)ch of wij baden, dat onze ooren geo-
t ld werden, om de zaken te verstaan ,
de eeuwige zaligheid betreffen Dat wij
telijk mogen gulooven en belqden, dat
US CxHRlSTUS de Zoon van den leven-
1 God is, die de menschheid uit de rei-
maagd MariA heeft aangenomen , en o >
wereld gekomen is, om het menschuUjk
lacht zalig te maken. Bidden wq God,
Hij onze ooren, bq het hooren eener
.^dikatie, met den vinger des ïi. Geest
I ;ne , opdat wij zqn Woord regt verstaan
[j ter harte nemen. Zonder God kan men
jfts doen : de H. PAULUS zegt : Ik heb
lant, Apollo heeft nat gemaakt; maar
ld heeft den wasdom gegeven.
iJjHRISTUS toonde, dat Hij deaelfde was,
hemel en Aarde gescbapien had; één
|t den Vader en den H Geest ; gelqk llii
maal sprak , bij de schcipping der wereld
Jt worde ! zoo sprak Hq nu ook : wordt
a ypend, en de ooren des doof- stommen
»L'den geopend.
vVoen gebood JeSUS hun, om het nie'-
X mand te zeggen. Maar hoe meer Hij
< hel hun verbood, te meer zij het ver-
kondigden : en te meer zij zich verr,
P 4