Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Eifangehe op den elfden
reuheïd rlnurt tot in eeuwigheid ! Och
het den Heere mogte behagen , diegei
onder ons , welke nog geestelijk dooi'
stom zi|n , door zqi'e genade , te genez
Dooi zijn dezulken, die zich zoo vele 1
slominerin^en geven , dat zij geene predi
tie of kathechisnius gaan aanhooren of
dezelve hooren • maar niet ter harte nem
stom zqn dezulken die geene goede biei
spreken , die hunne zonden zwijgen of slee
met bewimpelingen aan den Priester verk
ren. IVIaar brengen wij dusdanige menscl"
voor CRRIbTUS , en bidden wij Hem ,
Hi] hun genadig zijn en hun zijnen goe
geest scheiïken wil. Wq zullen steeds V'
malkanderen bidden ^ dat wq in de gen
mogen blijven ; de ouders voor hunne kS
deren, de kinderen voor hunne ouders,
Herders voor de gemeente en de gemeen
voor de Herders. i
Voorts moeten wij opmerken, dat de Hel
re haar den hemel zag en verzuchtte , oi*
daarmede te toonen, dat het geene kté
Aighfid is eenen zoodanigcn mensch te g
nezen , Hij nam hem alleen van het vo
a f^ daarmede te kennen geVende, dat di f
gene, die naar <ie ziel wil genezen i-qn vie
zijne zonden en gebreken, zich van de kw l
de gcelschappen moet onthouden. Schuwe
Wq alle verkeerde gezelschappen , en oude i
leeren hunne kinderen vi oegti]dig, eëi'hi*
dig en aandachtig te zijn in de 11. Mis, H
het prediken van .Gods Woord ; want wanjj
neer zq zich gewennen om steeds stil , oij;
delijk en Christelijk te xijn , dan zal hf
hun ouder geworden zqnde, als eene twee