Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinisteren, ssg
ziende naar den hemel, verzuchtte
hij, en zeide hem : Effelha; ^dat
is : wordt geopend. En terstond
werden zijne ooren geopend, en de
band zijner tong werd ontbonden, ert
hij sprak wel.""
e Zaligmaker, die overal zijnen zegea
preidde, die de blinden deed zien en
dooven deed hooren , was door het
che land van Palestina beroemd; van
kanten stroomden de menschen toe, o£
zijne leer te hooren, of om door Hem
zen te worden. Op zekeren tijd aan de
Ijjileesche zee komende, bragten zij tot
1 eenen doof - stommen, en verzoch-
Hem, dat Hij hem de hand wilde
l ' einde die ongelukkige mensch
e spraak en gehoor weder mögt beko—
i. Men wist niet alleen , dat JesUS daar-
de magt had, maar ook, dat Hij goe-
ieren was en niemand hulpeloos weg-
i«jd. De Zaligmaker, het geloof en ver-
iqiwen dier menschen ziende , was terstond
ed om aan hunnen wensch te voldoen :
nam hem ter zijde van het volk, stak
1 zijne vingeren in de ooren , raakte met
ipsksel zijue tong aan , verzuchtte, terwijl
iinaar den hemel zag, en zeide : wordt
Japend ! Oogenblikkelqk werden de bandea
zijne tong los, en zijne ooren werdea
pend : hij hoorde en sprak , tot vreugde
zijue vrienden en tot veiheerlijkine vaa
is naam. Hoe liefderijk , hoe goeddoen-
is de Heere ; zijne barmhartigheid is
li ger dan de hemelen ea zijne goederlie-
P 0