Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
zondag na Pinhsteren. ^og
'■ptf leerde, meer d^u de andere. Im-
['S de Farizeër schreef de deugden , wel-
hq bezat, aan zich zelven toe: daar
met den H. PAULUS moesteii belqden :
r de genade Gods ben ik wat ik
I' (*)..
at wij dan ook ootmoedig tot Gad na-
en , gelqk deze Tollenaar, de Koning Ma-
äsk, EsdkaS en de Ganauesche vrouwe
^ en, die ook genade van den Heere ontvan-
i hebben. De H Augustinus zegt : Heere ,
Hzijt een groote God, -maar uwe woning is
de ootnioedigen. Willen wq dus van
31 verhoord worden, dan moeten wij van
e leedwezen over onze zonden hebben,
'ijvoor Hem onze zouden belijden.
!og leert ons dit Evangelie, niemand
ij-,den schijti te beoordeelcn, Oe H. Ce-
■i.x hl) voorbeeld , giug kostelijk gekleed ,
air deed groote boete oj) haar ligchaam ,
\ï verborgen was voor de menschen. Het
.c t alles aan op het inwendige des har-
e;, eu zoo wie ziek verheit, die zat
eiederd worden, üit vonnis van den
Li'e toont duidelijk , dat ixod de ho~
Ardigen wederstaat en den ootmoedi~
genade verleent Vau de hoovaar-
liieid komt alle kwaad : door hoovüarflig-
Ltq. werd Lucifer van een engel eea dui-
Hainan kwam daardoor aan de galg.
och die vast staat, zie toe dat hij niet
Niemand beeldde zich iu , dat hq
e genoeg in deugden gevord(;rd is, of
ahij zich ootmoedig genoeg gedraagt. Wq
I 1. Gor. xv* : 10. Juc. lY. : 6«
P '