Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den Advent. al,
niet meer dan hetgene u pan uwe Oi^er-
heid gesteld is. Tot de soldaten zeide hij:
doet niemand overlast ^ noch onregt aan :
weest met uvpen Jcrijgsloon te vrede (*).
Laat ons insgelijks de pligten van onzen
slaat elk voor zich degelijk betrachten en
getrouwelijk volbrengen. Laat ons met Jo-
annes boete doen en de gramschap Gods
zoeken te ontgaan^ Onderzoeken wij eiken
avond , hoe wij den vorigen dag doorge-
bvagt hebben , en laat ons voor het daarop
bedreven kwaad boete doen , dan zullen wq
door God den Heeje niet gestraft worden.
Denken wij dus : ik ben ecu Christen ; dus
jnoet ik christelijk leven; ik moet ootmoedig
zijn 5 want ik ben slechts stof der Aarde 5
ik be» een vreemdeling, en heb hier geene
blijvende stad ; mijne verkeeriug moet dus
zijn in het huis des Heeren. Wij moeten
i>ns leven inrigten naar den staat, waaria
ons bevinden,
Leeren wij nog hieruit, dat wij ons steeds
nederig gedragen en ons niet verheflen en
groot maken ; want den ootmoedi^'^en geeft
God genade en hij wederstaat den hovaar-
digen. Voorts moeten wij omtrent de armen
barmhartigheid oefenen ; hen van voedsel en
deksel voorzien , opdat wij het aanstaande
geboortefeest onzes Heeren met vrucht mo-
jgeu vieren ! V<"rder zegt het Evangelie :
^ En die gezonden waren pan de Fari"
a zeè'rs , praagden hem nogmaals en
<( zelden : Wat doopt gi/ dan , indien
(*) liuc, m, : 10 -
ß