Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinhsteren. ^og
)e H, Paulus leert ons ook , dat wq
ootmoedig gevoelen zullen hebben van
zelven, want niemand weet, of hij den
;|t of de liefde van God waardig is. 9e
deelen des Heeren zijn geheel verschil-
i van de oordeelvellingen der menschen.
L werk kan goed zijn op zich zelve en
^ans den Heere mishagen 5 dewijl het uit
1 opregt geloof en liefde voortkomt. Bq
rbeeld : wanneer daar een mensch het
ƒ n redt van eenen anderen , die in het
,/ 3r gevallen en in gevaar was van te vei*-
^iken, dan is de daad altijd loffelqk en
^menswaardig ; vooral wanneer zulks ge-
redde met oogmerk , om dien mensch
liefde te redden. Doch wanneer zulk
)i redder daarbij het oogmerk had , om
si I door de menschen te doen bewonde-
ü , of om eenen prqs daarvoor te beha-
El, dan hadde zijne daad die waarde niet
nx, welke zq konde hebben, en even-
n die verdienste , welke anders daarin lag,
li'over echter kunnen en mogen wq niet
(^leelen ; maar moeten dit aan God over-
aj 1, welke de harten en nieren der men-
c:n proeft, en al hunne inwendige be-
r gredenen kent.
vaar gingen twee menschen op naar
^ tempel, zegt het Evajigelie. Wq gaan
dikwijls naar de Kerk ; maar met welk
anerk i* Gaan wq daaihocn met de ware
;teu ? om God te danken voor zqne
ir^laden, om Hem te bitlden, oui ziineu
eieren zegen ; oiif daar getroost en ge-
tut te worden in het geloof ? Of gaan
waaar de Kerk uit sleur eu gewooale» öf