Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den tienden
<i aldus bij zich zeiven O God,
« dani u, dat ik niet ben gelijk
« andere menschen , roovers , onrég
« vaardigen , overspeelders oJ ook a
, « deze Tollenaar. Ik vast twee ma
<1 ter weke ; ik geef tienden van al wc
« ik bezit. Doch de lollenaar va
<, verre staande , wilde zelfs zijne oa
<i gen naar den hemel aiet opslaan
« maar hij sloeg voor zijne horst : zeg
« gende : O God, wees mij zondaa
<( genadig. Ik zeg u, dat deze ge
« regtvaardigd naar huis keerde, mee
h dan de andere. Want zoo wie zie.
<( verheft, die zal vernedert wordenf
« en die zich vernedert, zal verheveh
« worden." ï
Deze gelqkenis verdient onze dubbele aan'
dacht ; dewijl zij bij velen, zeer velen , ban
toepassing nog heden ten dage vindt.
Van de twee menschen, van welke in di
Evangelie gesproken wordt, was de een eeii
Farizeër, een voornaam man onder de Jo-
den, die tot eene sekte behoorde, welke
zich veel liet voorslaan , en die zich \ev>
beeldde , dat zij alleen geregt waren ; ter-i
wijl zq alle anderen van de zaligheid wil-
den uitsluiten , en vooral de Tollenaars of
tolbedienden , die bij de Joden zeer gehaat
waren en voor openbare zondaren gehou-
den werden. Maar de Heere toonde , dat
de ootmoedigheid eu het leedwezen des Tol-
lenaars aangenamer aan God was, dan het
gedrag van den opgeblazen en hovaardigen
Farizeër , die zich verbeeldde veel beter te
zijn dan de andere meuschen.-