Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pial&teren,
.ttVfmneer wij ouze vijandeR kloekmoedig
den , zullen wn zegepi-alen ovei- dood
graf, over bederf en stoL Ofls zal daar
de eeuwigheid eene onvervifelJielifk'e kroo-
wordeii o>pgezet; omdat wij hier op A.»r-
kloekmoedig gestreden en overwonnen
Illeben onder de banier van Ghkistus.
GEBED.
leere Jesus, die door het storten van
zalige tranen, over de inwoners «an
^ -uzalem ook ons tot bekeering zoekt te
ïiiregen , geef, dat wij meteen opregt leed-
Hien onze zonden beschreijen , ons Jevens-
gl rag verbeteren , ü om vergifleais fiaiee-
i , en alzoo uwen heiligen haam in der
wiglieid bekjden iuo^n. Amen.
OP DEN 10.^«=- ZONDAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie, Lucas XVIÜ. : 9 -
n dien iijde , zeide JjESPS deee ge-
lijkenis tot sommigen , die als regt-
vaardigen op zich zeiven betrouwden
en de anderen versmaadden : Daar
gingen ttvee menschen op naar den
tempel om Ie bidden : de een was
een Farizeer en de ander een Tol-,
lenaar. De Farizeër staande ba4