Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
S22 Evangelie oj) den negenden,
uwe zonden bekeereu, en geJooven, dat ii,
van God gezonden eu in de wereld geko-
men ben , om de zondaren zalig te maken
Ziet, ditzelfde wordt ook u, mijne mede-
christenen door de dienaren der H. Kerki
toegeroepen, voor zoo verre gij u nie|j
bekeerd hebt : dat gq nog op dezen uwen
dag, op dezen dag , dien u God ver-
gunt, erkendet, wat tot uwen vrede dient;
dat is : bekeert u en gelooft het Evange-
lie. Want de oordeelen van God en de
sü-affen der misdaden zijn verschrikkelijk.
Denken wij aan Adam , door wiens schuld
alle menschen in zonden geboi'en worden 5
aan Dathan , Chore en Abiron , welke
drie laatsten , benevens hunne aanhangers,
levend in de .Aarde begraven werden. Wie
zoude nog niet vreezen te zondigen en ia
de handen van den levenden God te val-
len ! Volgen wij de voorbeelden van Jo-
ei.F en van Su&anna., die liever sterven
wilden dan overspel doen. Vreezen wij niet
diegenen , die het ligchaam kunnen dooden ,
maar dien., die het hgchaam en de ziel te gelijk
kan dooden en ze beide in de helle werpen.
Zorgen wq steeds in de genade Gods te
blqven; opdat onze vijanden : de duivel,
de wereld en het vleesch, ons met geenen
4vr1 omringen, en ons van alle kanten be-
naauwen. Verzoenen wij ons in tijds met
God,, gelijk Petrus, Maria Maguaikna
«n de inwoners van Nini.fé Dan zullen
ons onze vijanden niet kunnen benaaiiwen
*net ongeloof en wanhoop ; maar wij zullen
■jnoedig .kunnen zeggen : Salan , wijk vaa
o/iSf en hq zal vau ons vliedeu.