Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinhsteren. ^og
bekeeren. Jesus weende over haar
Hij dacht aan den ondergang die de stad
ude treffen , gelijk dezelve haar veertig jaren
Christus dood trof ; toen een Ro-
jeinsch Keizer met eene legermagt dezelve
frwoestte, den eenen steen op den ande-
, n niet liet en duizende inwoners door den
mger , het vuur of het zwaard omkwamen.
; geschiedschrijver en ooggetuige Josephus
eft ons hiervan een omstandig berigt, ea
rhaalt onder anderen , dat eene moeder
ar eigen kind zoude gegeten hebben. Chris-
js voorzag en voorspelde hun al die el-
ide, welke hun toen zouden overkomen en
arom weende Hij over haar. Welke goed-
id, welk mededogen ziet men hier in den
iligmaker der wereld doorstralen I Welk
voelig, welk medelijdend hart heeft Je-
s! Hoe troostrijk is dit voor ons • wq
nnen op zijne genade hopen , wanneer wq
s slechts bekeeren ; wanneer wij naar zij-
lessen willen hooren, zijne geboden oa-
rhouden cn Hem boven alles liefhebben.
Jesus weende over Jeruzalem , niet zoo
er over deu ondergang der schoone ge-
juwen en den prachtigen tempel, als wei
n het verlies van zoo vele zielen , die on-
er Gods volk geteld werden ; onder het
ik, zeg ik, dat God uitverkoren had, en
n hetwelk Hij vroeger eu meermalen zijne
jzondere gunst had betoond; meer dan
n andere natiën; maar die den tijd hun~
sr bezoeking niet gekend hebben.
j4ch , riep Jesus «it, dat gij nog op
szen uwen dag erkendet, hetgene u tot
•ede strekt ï mögt jjq u nog heden van