Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN 9.^'» ZONDAG NA
PIJNKSTEREN.
Evangelie , Lucas XIX. : 4i - 47.
« In dien tijde, als CS Jeruzalem
« derde en de stad zag, weende hi^
« over haar en zeide : ach , dat gi^
« nog op dezen uwen dag erhendet
■ « hetgene u tot vrede strekt.' Edoch
« nu is het voor uwe oogen verborgen
« fVant u zullen dagen overkomen
dat uwe vijanden u met eenen wa,
« omvangen, en ri belegeren, en var
« alle kanten benaauwen zullen : Da
« zij u en uwe kinderen in u , ten
« gronde verdelgen, zullen , en den ee-1
« nen steen in u op den anderen niet
•« laten} omdat gij den tijd uwer be~
« zoeting niet gekend gebt."
Palmzondag vieren wij het feest van des
Zaligmakers plegtige intrede binnen Jeru-
zalem. Jesus was gezeten op het veulen
eener ezelinne, en naderde de stad; ter-
wijl de verheugde schare juichte en groene
takken der boomen , alsmede hunne kleede-
ren op den grond spi-eidden , waarover de
Zaligmaker rijden moest. Toen Jesus de stad
Jeruzalem in het oog kreeg , weende Hij
over haar, ovei'wegende de ondankbaarheid
en verblindheid, waarin de inwoners ver-
keerden ; daar zij verhard waren gebleven in
hunne zonden , en zich noch door verma-
ningen , noch door bedreigingen hadden la-