Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksleren. sig
zorgt in tijds, dat gij op uw sterfbed
L'ue aardscbe zorgen en bestellingen meer
bt. Daarenboven weet gij niet, of gij wel
n sterfbed hebben zult : gij kunt onver-
eht, door duizende toevaltew, sterven :
or vallen, beroerten, kwade menschen, enz.
It toch uw eerste en voornaamste werk
et langer uit!' Zorgt voor de toekomst, wasn-
er u rekenschap zal afgevraagd warden;
eft van uwe rqkdommen ; opdat gij door
verdiensten der aalmoezen , door dc ge-
den der armen, genade bij God verwerft,
door berouw cn leedwezen uwer zon-
door eene opregte biecht tot God
eerd te worden en genadige vei-giffenis
1 dezelve te erlangen. Kunt gij^ niet
[JeI geven , dan laat het weinig zijn ;
t altijd den goeden wil ; want de Heere
t de gifle niet aan , maar het goede hart,
aruït die voortkomt. D«n zullen wij ons
God en bij de menschen welgevallig ma-
, n en ons loon zal groot zijn in den be-
il. Dit vergunne ons God de Va^lcr, God
Zoon en God de heilige Geest.
GEBED.
Mogten wij, o Heere ! ons dagelijks berei-
D , tot de rekenschap, welke wij na onzen
od voor U zullen moeten afleggen , en geef,
t armen en ongelukkigen onze voorspraken
I ü mogen zijn; opdat, als wij uit dit leven
heiden, hetgeen aan onze verdiensten ont
eckt, door hunne verdiensten en gebeden
rgoed worde , wij van U daarvoor vergiffenis
angen , en in de eeuwige tabernakelen mQ-
a opgenomen worden. Amen,