Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
EuangeUe op den achtsten
« zee wereld zijn foorzigtiger dan i
« kinderen des lichts in hun geslacht
« Ih zeg u dan ook, maak u vrienden
« uit de »ngeregte rijkdommen ; opdc
ii. zif- u , wanneer gij gebrek zult het
« ben y in de eeuwige woning ontvan
<( gen."
De Heer prees den onregtvaardigen rent
meester , niet wegens zijne slechte handelwi
z« , maar omdét bij hier voorzigtig gehande
had. Daarmede wil ons de Zaligmaker lee
ren, dat wij ook voorzigtig zullen wezen ei
•ns: dagelijks bereid> houden tegen den dag de
doods, die mogelijk nader bij is, dan wi
Bieensn. Da», de ondeugende menschen »iji
dikwijls behendiger en kloeker, om wereld
sche goederen te verzamelen, dan de kin
deren des lichts of de geloovïge Christenen
in hetgeen hunne eeuwige belangen aangaat.
Wq zien h«t dagelijks, dat er allerhande
listen en streken in het werk gesteld wor-
den , om geld en goederen te bekomen ;
naar veel minder zien wij pogingen aange-
wend , om het erfÜeel, dat de Heere voor
den vromen heeft weggelegd, te vei'krqgen.
Maakt u vrienden van de ongeregte
rijkdommen; hierdoor worden geene goe-
deren bedoeld , die onregtvaardig verkregen
2qn , maar ei? staat ongeregte riikdommen
omdat door het misbruik dier wereldsche rijk-
dommen, dikwijls ongeregtighed'en en zonden
ontstaan, die den bezitter met zorge en
Jtommec overlad«n.
Weest d*n voorwgtig voor dte toekon)st:
ymckuifc uy«9 b«keeni>g ni»6 tol dvi» dood^
!