Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
3t6 Evangelie op den achtsten
«cliap; want hij werd aangeklaagd , .dat li
het goed van zijnen Heer onnuttig door
hragt. Wij brengen ous aanvertrouw
goed nutteloos door, wanneer wij niet naa
de gebcKlen van God en der H Kerk leven , ei
wanneer wij ons aan ijdelheden vergapen, el
in ongebondenheid voortleven. Maar dal
zullen wq opgeroepen worden om reken
schap te geven , gelijk de rentmeester.
Wat zal het te zeggen zqn : wanneer to
ons gezegd zal worden doet rekenschap, e
dat de rekening niet behoorlijk sluit! doe
aai] deze rekening wordt, weinig gedacht ; j
menigeen is hier een slechte boekhouder, e
het eenigste, wat hq verstaat, is zijne ge-j
ringe deugden optellen, den armen dagloo-
ner ajtrekken en zijne goederen vermeni^-^
vuldigen , maar met den behoeftigen zijnen
overvloed deelen kent hij niet. ;
"Wat baat het den mensch , dat hij de^e-
heele wereld wint en schade aan zijne ziel
lijdt ? weinige jaren slechts is het hem ver-
§unt,' op deze wereld te leven , en bij den
ood moet hij alles achterlaten. Het paleis
verandert in eene houten kist, de kostelijke
kleed eren worden afgelegd, en hij zelf wordt
eene prooi der wormen ! Verschrikkelijk moet
het eenen mensch zijn , die hier slechte re-
kening gehouden heeft, en wien de ver-
vloekingen van menschen , die hij ongelukkig
gemaakt heeft, in hét graf volgen.
Geheel anders is de scheiding van iemand,
die zijne goederen , gaven en ligchaams-
krachten ten nutte van zich zeiven en van
xqnen naasten besteed heeft; die overal ze-
gen Verspi«eiddé, en om wiens'verlies men