Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelië op den seirenden
opneoieh en Jesus volgen : ootmoedig e
Zugtmoedig zijn ; maïig cn godzalig Iteven i
deze tegenwoordige wereld. Het rijk de
hemelen lijdt geweld en de geweldigen ne
men hetzelve in. Wat wordt er al gedaan
oin tijdelijke goederen te hekomen , die doo
de motte verteerd en door dieven gestole
kunnen worden, hoe veel te meer moes
riien dan werken , om Christelijke deugden t
verkregen 5 deze kunnen niet vergaan, maa
blqven in eeuwigheid. De goede werken zul
len ons volgen.
Zorgen wij dan , dat wij niet als onnutt
boomen , die geene goede vruchten voort
irengen , in het vuur geworpen worden
bat men zulks mogt inzien , en men zoudt
lijn leven anders inrigten Is er iets ver
schrikkelijker dan voor eeuwig van God ver-1
vtooten te worden , en wie is er , die bi
eèu verterend viibr wonen kan ? De hel
iels verschrikkelqks, en aan de eeuwigheid gee
einde.
Volbrengen wij dan den wil van God; op-
dat ^^^ uit dit vergankelijk leven mogen komen,
tol de vreugde en blijdschap des eeuwigen
hcmelrijks. Dit verguune ons de Vader, do
Zoon en de H. Geest, de aanbiddelijk^
Drievuldigheid , die te prijzen is tot in eeu-
Htf ikheid.
GEBED.
Heere, leer on« den weg der regtvaar-
di^heïd bewandelen; bewaar ons voor alle
Terleiding in gelool en zeden ; dat wij als
oanoo^ele scl^eu U den goeden Herder
)i