Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinhsteren. ^og
*gen rondzwerven ; ja sommigen brengen
ilnne kinderen al heel vroeg op danspartijen ,
!Ï ar zij, zoo al zeiven geen kwaad bedrijven, ten
ainste eenig kwaad vergift inzuigen, ook
ilj esten vele ouders omzigtiger zijn in de
prekken , die er somtijds in huis gevoerd
WI-den; verder zegt het Évangelie:
ille boom, die geene goede vrachten,
voortbrengt, zal uitgehakt , en in het
vuur geworpen worden. Zoo dan y
aan hunne vruchten zult gij ze ken"
nen. Niet ieder, die tot mij zegt:.
Heer, Heer l zal in het rijk der he-
melen ingaan ; maar die den wil
mijns Vaders doet , die in den hemel
is, die zal in het rijk der hemelen ko-
men."
)it wil zeggen : elk mensch, die geene
g;de werken doet, zal in het heische vuur
gvorpen worden Schrikkelijke uitspraak
den Heere I Het is dan niet genoeg ^
wij Katholijke Christenen heeten ; en.
wij gedoopt zqn in den naam des Va-
c 'S en des Zoons en des H. Geests, maar
moeten ook goede vruchten , dat is :•
Bide werken doen, en in het geheel een
en leiden overeenkomstig het Evangelie ;
it de Heei-e zegt : Niet ieder, die lot
zegt : Heer, Heer zal in het rijk
hemelen ingaan , maar die den wil
T^f'ns Vaders doet, die in de hemelen
Den wil des Heeren doen , is derhalv'J
zaak en niet alleen zeggen : wn geloo-
i in God. De duivels gelooven dit ook ,
zij sidderen. Maar wij moeten onze driften
1 Iwingen , onze zinnen versterven, ons kruis
O 3