Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
936 Evangelie op den twaalfden
Jesus Christus , die altijd voor de zi
nen zorgl, waarschoiiwt hier zijne leerlinge
voor de valsehe Profeten of dwaalleeraars
gelijk te dien tijde de Farizeërs onder de Jode
waren, en gelijk nog heden ten dage de oi
katholijken, en de zoo genaamde hlozoofen ziji
Zij hebben, zegt Hq , de uiterlijke vertoo
ning van deugd en zoeken alzoo de men
sehen te verleiden ; zij zijn geheel anders i
hunne uiterlijkheden dan zij inwendig zijnfc
zq bedoelen geheel iets anders dan zij voori
geven 5 zij komen in schaapskleederen, ver f
toonen zich zachtmoedig en belangloos
maar van binnen zijn het grijpende wolven
dnt is : zij zoeken u in het net te krijgen
Wij zullen alzulke valsehe Profeten of leeraars
als ook hunne predikatiën en boeken schou-
wen ; want hunne woorden zijn suikerzoet
doch vreten in gelijk de kanker en besmet-
ten gelijk de pest.
Wanneer zij zeggen : hier is ChJUS-
TUS of daar is Mij, gelooft het niet
De kenteekens , waaraan zij te kennen zijn
geeft de Heere jüsus op , als Hq zegt :
Zian hunne vruchten zult gij ze kennen]
dat is : aan hunne werken zult gq ze ken- e
nen. En hier kan men tevens opmerken,
dat door valsehe Profeten mede slechte per-
sonen moeten verstaan worden. Deze waar-yr
schouwing is gegrond ; want wie met pek^
omgaat, wordt er door besmet. Hadden
vele ouders .hierop vroegtijdiger gelet, hoe
vele kinderen zouden er dan minder onge-
lukkig zijn. Maar zij lieten hunne kinderen
in het wild loopen ; zij lieten hen met kwa-
de gezelschappen, nachten lang in de Jier-