Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinhsteren. ^og
, die J«sus hier op Aarde hehhen 'lief
ad, die Hem overal gevolgd zijn, is de
d slechts een overgang tot het eeuwige
jijcii; hetwelk ons de barmhartige Heer«
fleenen wil.
GEBED.
j.leere, ontferm ü over de Scharen, die
ngei-en en dorsten naar de gei"egtigheid.
jOef hun de ware spijze der zielen en de
elijke nooddruft. Zq bevinden zich hier
ii in eene woestijne, ondersteun dezelve
d)r uwe goddelijke genade, door uw H^
^ )ord. Geef aan allen behoedzaamheid , lijd-
dmheid en begeerte naar U ; opdat zij hun-
Bi weg naar de eeuwigheid rustig voort-
riten en weldra aanschouwen. Amen.
OP DEN 7.'!«»' ZONDAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie , Mattheus VH. : i5 - ai.
^n dien tifde , zeide JESUS aan zijne
leerlingen : acht u voor de valsche
Profeten , die in schaapskleederen tot
u komen, maar inwendig erijpende
( wolven zijn. j4an hunne vnvchten
zult gij ze kennen. Plukt men wel
druiven van de doornen , of vijgen
I van de dis telen ? Alzoo brengt alle
( goede boom goede vruchten voort. Een
goede boom kan geene kwade vruchten
noch een kwade hoom goede vruch"
ten voortbrengen.^^
O a