Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
fi O Evangelie op den zesden
« iu dç tpoest.ijne met brood kurmé
« u.erzaden? Hij vraagde hun daa : Hc
« vele brooden hebt gij? /jij zeiden
« zeçfen^ Toen gebood hij hei volk <>
<( de aarde neder te zitten : en de ze
« ven brooden genomen ea gedankt heb
« bende , brak hij die , en gaf ze aa
M Zijne leerlingen om poor te zetten e^
« ZIJ zetten ze aan h^'t volk voor.
« hadden ook nog weinige visçhjes
« die hij ook zegende en gebood voo
« te zetten^^
Leert l^ier uit, dat men vóór IieJ eten Go
yiioet bidden 9 dat Hq onze spqzen moge ze
geaien, opdat zq tot onze ligcbamelql^e en gees-
telqkc welvaart verstrekken 5 en qa Jiet etej
Gud voor de ontvaugene weldaden danken
Hoe pncbrisLelqk ggan zij dan teweyk, die zie
aan tafel zitten zonder Gods zegen af te smee
ken 5 en die dezelve verlaten, zonder Hei
voor de ,bekomene gunsten te danken ? Go
J5eve, dat alle ouders hunnen kinderen va
j(^ngst af dit lofwaardige ep door den Zalig-
melker geheiligde gebruik ded^n onderliouden l\
« En zij aten en werden vf^r&adigd en
Ki ZIJ namen zeven manden op van hei
« overschot der brokken» Aw, die ge'
iK geten hadden, waren omtrent vief
duizend. En hij liet gaan»
lloort hier het wonder, dat JkSUS ver-
rigtte : yan zoo weinig broods en met zoq
weinige vischjes spijsde Hij omtrent vier dui-
zend menschen - en er bicven nog eenige
korven vol over» Zoo liefderqk , zoo mag-
tig is God ; Hq kan uit alle nooden en ge-
Varen redden \ zelfs van den dgod ^ en \QOX
\