Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinhsteren. ^og
ft tot den einde, zal zalig wezen,
oude Tobias vermaande en leerde zq-
zoon aldus : hebt gij veel , geef veel;
bt gq weinig , geef van dat weinige. Laat
insgelijks doen : betoonen wij ons
d en overal barmhartig j opdat wij we-
barmhartigheid ontvangen. De Heere ziet
1; harte aan en niet de gave ofgifte. Wan-
V wij dus JkSüS navolgen en Hem gaar-
hooren, dan hebben wij met MarIA
beste deel verkozen j dan zullen wij ons
nig om aardsche goederen bekommeren ;
lans niet meer dan voor zoo verre de-
lven tot onze nooddruft en levensonder-
d noodig zqn, Hoe veel wordt er niet
het werk gesteld , om de gunst van eeneo
rst te erlangen, en om in hooge ambten
bedieningen gesteld te worden ; moest
n dan niet veel meer de gunst en vriend-
l^ap van den Heer der Heeren , de Koning
Koningen, zoeken te verwerven. le-
d mogte vragen : hoe zal hij christus
olgen en zich zijne gunst verwei'ven. Ik
woord ; volg de deugden van christus:
v;s ootmoedig, zachtmoedig, verduldig eh
gioorzaam aan Gods gebod. Ook als wq
t:den, spreken wq met christus; want
(ristus als zijnde God is overal, hoort
;s , ziet alles 5 als wij eene predikatie hooren ,
eckt Christus, door den mond der dieua-
tot ons. Alzoo kunnen wij altijd oni en
Lji Christus zijn.
Jé leerlingen van JESVS nog zwah in
het geloof zijnde , antwoordden hem :
van waar zoude iemand dit volk hier
O