Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
so8 Evangelie op den zesden
« dien ik hen ongespijsd naar huis laa
« gaan, zullen zij onder weg hezw^
« ken ; want sommigen hunner zijn ee
« nen verren weg getogen»^'
Hoe veel ijver en begeerigheid , om h(
Woord Gods te hooren, betoonde dit volk
daar deze vrome lieden hunne huizen had
den verlaten , en eenen verren weg gereis
waren , ondanks hun gebrek aan levens
middelen , zonder vermoeid te zqn. Daar
entegen zqn er sommige Christenen die gee
paar uren in de Kerk door brengen , u
vreeze, dat hunne voeten koud worden e
zelden zullen zij eene preek aanhooren. Au
deren geven voor, dat zij het ook wel we
ten, en het dus niet van noode hebbeï
Maar moesten zij dan niet naar de predika
tie hooren, om anderen tot voorbeeld t
strekken? Ook kunnen wij hier uit leeren
dat al degenen, die Christus volgen, zie
in godsvrucht oefenen , en overal zijne deug
den verbreiden, nimmer van Hem verlaten
worden , al mögt zulks voor eenen tijd lan.
zoo schijnen. Want als die minnelqke Heei
ziet, dat wq aanhouden in het gelooven ei
het doen van goede werken , zoo komt
ten laatste en toont zijne ontfermhartighei
gelijk Hij hier in het Evangelie deed. /Ji}
had mededogen met het volk en vreesde
dat z>ij zonder vooraf te spijzen , op de te
rug rei^ mogten bezwijken. Christus be-
proeft ons somtijds door gebrek en armoe-
de, maar als Hij ons getrouw vindt, zal Hq
ons niet iju tijd noch in eeuwigheid verla-
den 5 want de Heere zegt ; die volstandig