Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den twaalfden
vijfde gebod ! Niet alleen werkelijk dood-
slaan , maar ook alle lastertaal , scheldwoor-
den, verguizingen, en al wat tot nadeel var
de ziel of van bet ligchaam des naastei
Strekken kan , en waaruit den doodsla
kan voortkomen, zal gestraft worden en
in dit gebod vervat. IVie tot zijnrn broe
der zegt Raca , een smaadwoord bij d
Joden, die zal strafbaar zijn voor den^
raad , voor den hoogen raad der Joden ol
het Sanhedrin , die uit twee en zeventig
raadsheeren bestond.
Wat kunnen wij derhalve beter doen,,
dan u Christelijk te vermanen tot vrede, eens-
gezindheid en liefde; de liefde toch dekt
alle overti'edingen toe. Leert uwen toorn
stillen ; weest niet haastig om te toornen ,
en laat de zon daarover niet ondergaan. Gif
bidt in het Onze Vader : vergeef ons on-
ze schulden , gelqk wij vergeven ojizen schul-
denaren. Indien gij dan van God vergeving
verlangt , zult gij ook uwe naasten , die u
beleedigd hebben , vergeven , en om zoo veel
te meer, daar uwe zonden veel grooter zij/i
omtrent God , den besten Vader der menschen»
Volgen wij veeleer het voorbeeld van Christus,
die zelfs voor zijne moordenaren bad: Va~
der, vergeef het hun; want zij weten^
niet wat zij doen. Zoodoende zullen wij"
in vrede leven , geen kwaad geweten om-
voeren en vergeving van God kunnen ver-
wachten. Wanneer wij goed voor kwaad
vergelden , zulleu wq daardoor op het hoofd
onzes vijands , kolen vuurs brengen , eu hif
zal zien, hoe verkeerdelijk hq omtrent oas
gehaudeld en gcdttcht heeft.
IT-