Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den Adifent:
ii en hij beleed: ik hen de CiiniSTUs
i( niet* Kn zi] i^raagden hem : wie dan ?
ii 'Zijt gij Ki^IAS? Hij zeide : neen y
ii ik ben die niet, Zijt gi/ de Pro-
afeet? Hij antwoordde : neen. Zij
« zeiden hem : wie zijt gij dan ; op^
« dat wij antwoord geiden dengenen ,
« die ons gezonden hebben? JVat zegt
.« gij van u zehen ? Hij zeide : ik ben
i( eene stem des roependen inde woestijn:
« maakt den weg des Heeren regt ^
« gelijk de Profeet Jesaias gezegd
« heeft. ^
In den bovenstaanden tekst zien wij, dat
de Joden van Jeruzalem Priesters en Levi-
ten uitzonden , om van Joannes den üoo-
per te vernemen, wie hij was ; want vele
geleerde mannen meenden , dat hij de lang
beloofde Messias, de Zaligmaker der wereld
was. Zij meenden zulks \ wijl Joannes eene
strenge leefwijze leidde , zware boete deed
en de mensche?i , die in de woestqn bij hem
kwamen , ernstig vermaande , om afstand van
hunne zonden te doen , en deugdzaam te
worden : Zij zonden dan tot hem, om bem
te vragen, wie hij was ? En Joannes ver-
klaarde ronduit, dat hij de Christus niet
was , noch Elias , noch de Profeet, dien
zij bedoelden ; maar dat hq het was, van
wien Jesaias vooivegd had : eene slem
des roependen in de woestijn : bereidt
den weg des Jleeren (*). Hij wilde daar-
mede zeggen : ik ben van God gezonden ,
(*) Jesaias XL.
B