Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren* soS
olget dan de Scliriftgeleerdcii en Fari-
irs, zoo zult gij geen deel aan de eeuwige
Jigheid hebben. En mogten er geeue ge-
nden worden, die, gelijk de Farizeërs ,
Schelen ; die meenen zich wel uitgesloofd
hebben , wanneer zij des zondags ééne mis
loren ; eenmaal 's jaars te biecht gaan en
«mand openlijk slaan of benadelen ; weten
niet, dat haat, nijd, afgunst, kwade be-
lelijkheden zonden zijn, waaraan zij zich
;eii]ks schuldig maken. Is het niet één
gKtgever dien wij hebben , en al wie tegen
I gebod zondigt , zondigt legen alle ge-
den.
Niet alzoo zullen wrj doen ; maar wij moe-
1 onze goede werken daarheen sturen, om
d den Heere te behagen. Laat ons be-
lanken , dat wij de genade Gods niet te
geefsch ontvangen hebben ; wq moeten
cirmede ons voordeel doen ; want ons zal
Éie scherpe rekenschap afgevorderd wor-
, meer dan aan het volk onder hetou-
testament. Een koopman , die met tien-
d zend gulden handel drijft, behoort meer
wirmen dan een ander, die slechts dui-
zid gulden aan zijnen handel kan beste-
i; en zoo ook wij, die meerdere genade
i den Heere ontvangen hebben , moeten
t meer deugden voortbrengen , van ons zal
c meer geëischt worden.
)e Zaligmaker, zeide verder; gij heht
hoord . dat aan de ouden gezegd is /
zult niet doodslaan; maar ik zeg u ^
t , al wie op zijnen broeder vergramd
, reeds strafbaar voor het gerigt zal
Zie daar de nadere uitlegging van het