Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den twaalfden
« baar voor het gerigt zal zijn* E
« die fot zijnen broeder zegt : Kaca
«c zal strafbaar zijn voor den Raai
« En die zegt : gij dwaas , zal schal
« dig zijn aan het helsche vuurJ^
Deze preek is mede een gedeelte van di
beroemde bergpredikatie, welke JesüS i
Galilea hield • zij bevat het heilzaamste on
derwijs voor alle menschen en maakt ee
kort begrip uit van de geheele Christelijk
leer. In het opgenoemde gedeelte der berg
predikatie vermaant de Zaligmaker tot he
volledige nakomen der goddelqke geboden
zeggende : indien uwe regtvaardigheii \
niet overvloediger is dan die der Scnrijt-
f eleerden en Farizeërs , zoo zult gij i
et rijk der hemelen niet komen. D
Schriltgeleerden en Farizeërs onder de Jo
den, Avaren menschen die zich uitwendi;
zeer heilig en godvruchtig vertoonden , dii
den schijn hadden van zeer vroom tc leven31
alzoo zij de openlijke plegtigheden der Mo-
zaïsche wet waarnamen ; zij gingen onder
anderen, op de hoeken der straten staan
bidden en gaven vele aalmoesen, om vau
do menschen gezien te worden. Zij beij-
verden zich niet, om rein van hart en wan-
del le zijn, gelijk de Christelijke godsdienst
uitdrukkelijk gebiedt. Wiet alleen mag men
niet stolen en geene onkuischheid bedrijven ;
maar zelfs hij of zij, die de begeerte daar-
toe heeft , wordt aangemerkt als die zon-
den werkelijk bedreven te hebben.
Ten zij dan, wilde Jesus zeggen , dat gij
de goddelqke wetten en geboden niet beter