Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
zondag na Pinksteren*
een gewigtig ambt , dat men nooh dan
t de grootste omzigtigheid moest verkie-
, cn na zicb wel beproefd te hebben ;
ch aan den anderen kant zeer verdien-
h]k ; want de leeraars, die hun ambt ge-
)uwelijk waarnemen , zullen hiernamaals
nken gelijk de sterren in het uitspansel.
GEBED.
ere JeSUS ChrISTUs , regeerder der H.
rk , wij bidden U , wil onze leeraars zoo
liichten en bijstaan, opdat zij ons uw god-
Ji)k Woord, volgens uwen wil, prediken,
ons leeren, wat wij doen moeten, om
t het eeuwige leven te gei'aken. Amen-
OP DEN ZONDAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie 9 Mattheus V. : 20 - 24.
In dien tijde , zeide JESTTS tot zijne
« leerlingen : Indien uwe regtvaardige
« heid niet overvloediger is , dan die
« der Sch rijt geleer den en Farizeërs ,
« zoo zult gij in het rijk der hemelen
« niet komen» Qij hebt gehoord , dat
« aan de ouden gezegd is : gij zult
K niet doodslaan , en al wie dood,slaat y
« zal strafbaar zijn voor het gerigt»
« Maar ik zeg w, dat ^ al wie op zij~
« nen broeder vergramd is , reeds strafs