Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
902 Evangelie op den vierden
« Zebedeus , die Simons mak/cer
« waren. En JeSVS zeide aan Sr
« MON. Vrees niet ; gij zult vooriaai
« menschen vangen. En de scheper
« aan land gehaald hebbende , verlie
« ten zij alles, en volgden hemJ'^
Pktkits Tiel Jesus te voet met de betui-
ging , dat bij een zondig mensch en bijge^^
volg z^ie tegenwoordigheid onwaardig was
hq en allen, die met hem waren, erkenden
dal het niel van hunne bekwaamheid hac
afgehangen, maar dat JesuS dit wonder ver-
rigt had. Geheel anders gaat het velen on-
ïer, die hun geluk en hunnen voorspoet
aan banne eigene vlqt, doorzigt en kunde
toeschreven. Maar er zijn immers toch men-
schen , die even zoo bekwaam en vlijtig zijn
.cn evenwel dat geluk niet hebben? Hoe
verkeerd, hoe zondig is deze gedachte; zij
toont eenen schandelijken hoogmoed en is
vol eigenwaan. Maar ras zien zij dikwqls
hun geluk vervliegen, schoon zij even vlij-
tig, even zorgende waren. Besluit dan daar-
uit , dat gij Gods zegen behoeft en denzel-
ven dagelqks van Hem moet smeeken. Voor-
spoed is wel aangenaam voor 's menschen
verdorven hart; maar tevens gevaarlijk voor
de ziel, en hoogmoed komt vóór den vaU
Eindelijk willen wij nog aanmerken, dat
Jksüs hier aan de genoemde vier Apostelen
voorzegde, dat zij voortaan menschen zouden
vangen ; dat is : voortaan zouden zij en
hnnne opvolgers, door leer en vooi'beelden,
de menschen tot bekeering brengen en tot
de hemelsche zaligheid voorbereiden. Waar-