Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinhsteren. sof
n mmmer iu doodzouden te komen ; dat
i nimmer behoeven te zeggen : wij hehben
Igen tqd gearbeid en niets gehangen ;
q hebben niets gedaan, wat voor den he-
el verdienstelijk is. De hemel beware ons
or zulke omstandigheden , en mogte cr
iiand gevallen zijn , dat hij zich dan zon-
T verruim bereide, om, door eene rouw-
oedige biecht en bekeering, tot den staat
:r g^ade weder te keeren.
Werpen wij dan , op het Woord des Hee-
n, onze netten uit, dat is : stellen wij al-
s in het werk , om onze daden en hande-
igen daar henen te besturen , dat zij alle
t Gods eere verstrekken en uitloopen,
m zullen ook onze geringste werken ver-
enstciijk zijn , en ons eenmaal aan de eeu-
ge zaligheid dienstig zijn.
En als zij het uitgeworpen hadden,
« vingen zij eene zoo groote menigte
« van visschen , dat hun net begon te
* scheuren. Zij wenkten dan hunne
« medegezellen , die in het andere schip
« waren, dat zij zouden komen, om
« hen te helpen. En zij kwamen en
« vervulden beide de schepen tot zin*
« kens toe. Als SiMON Fetrus dit
^-eag, viel hij JeSüS te voet, zeg^
« gende Heere, ga van mij; want
K ik ben een zondig mensch, JVant
« hij was met verbaasdheid bevangen ,
« en ook allen die met hem waren ,
» over den vangst der visschen , 'dien zij
« gedaan hadden^ Insgelijks ook Ja-
« cobüs en Joanises , de zonen van
N 5