Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
902 Evangelie op den vierden
« een weinig van land aj te ateke
« En nederzitiende leerde htj het voi
ft vit het schip,^^
Mogten wij, zult gij misschien zegger
daai^bij tegenwoordig geweest zijn ! Hacïdc
wij eens die goddelijke woorden uit Jesi
mond mogen liooren , o dan I Ja dan, mai
nogtans hoort gij die woorden, uit de
mond zijner dienaren; zij verkondigen uh
Evangelie , naar het bevel des Zaligmakers
zij zijn de opvolgers der Apostelen tot w
Jesus zeide : predikt het Evangelie aan al
Ie schepselen , en ik hen met u tot dl
voleinding der wereld (*).
^ Als hij nu ophield met sprekun, zeid
tt hij tot SiMON : Steekt in zee e.
K werpt uwe netten uit om te vanger.
« SlMON antwoordde hem : Meester
« wij hebben den ganschen nacht gear
« beid zonder iets te vangen ; maa
« op uw woord zal ik de netten uit
« werpenP
Zoo werken wij ook soms vruchteloos ei
als in den nacht, wauneer God niet bij onj
is; dat is : wanneer wij buiten de genade
of in doodzonden zijn : Vergeefsch arbei-
den wij 5 zeg ik, wanneer God ons werk
niet laat gedijen , vergeefsch zoeken wq naar
rust, wanneer wij die buiten God zoeken.
Zonder mij , zegt Christus, kunt gijniet^
doen (**). Zorgen wij dan met allen ernst,