Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
:
zondag na Pinhsterehm
•f aandrong, om Gods Woord te hbo^
« ren , stond hij bij het meer van üe-
« nezareth. En hij zag twee schepen
tt aan den oever van het meer liggen,
è daar de visschers waren uitgegaan j
« om de netten aj te wasschen,^^
ecrmalen hebben wq gehoord, hoe ijve-
; het volk van alle kanten kwam toeloo-
, wanneer het de gelegenheid had, om
zaligmakende leer uit JESUS goddelijken
nd te hooren, en ziet hiér weder een
oon voorbeeld van brandenden godsdienst-
x'. Het volk drong JeSUS aan, om Gods
■floord te prediken ; zij waren niet sluime-
mde, gelijk, helaas, vele menschen de on-
'kamelïjke gewoonte hebben , om in de
rk te zitten. Immers moet men bij de
3dikatie , na vooraf den goddelijken zegen
i Ji^rsus afgesmeekt te hebben , met in^e-
dinnen aand&cht luisteren , om de lessen in
1; geheugen te beWaren en daarnaar zijn
lensgedrag inrigten. Die uit God is,
i ort de woorden Gods; maar die uit
i d niet is , hoort die niet , dat is :
n!mt die woorden niet ter harte.
ESUS leerde , gelijk wij vroeger gezien
ï >ben niet alleen in den tempel , maar o-
\ äl , waar Hij wist, dat het ntit kondia
sjhten , en hier leerde Hq het volk uit h^t
ip. Zoo moeten wij Ook trachten, overal
«f te allen tqde, eenig goeds te dichten.
Sn JesVS ging in een van die sehe-'
: pen, hetwelk aan SiMON toebehoor-^
t' de, en verzogt vari hem, hetzelve
N 4