Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
ƒ 95 Evangelie op den Pierden '
en tot niïjnen Vader gaan, en ik zal zeg-'
gen : Vader, ik heb gezondigd tegen dei!'
hemel en voor u ; ik ben niel waardig uwe«
zoon genaamd :e worden; maar maak mi
eenen vafi iiwe huurlingen. Dan zal God.
die zoo liefderijk is, hem weder aannemer 1
als zijn kind, hem genade vrrlcenen , heiï >
eenmaal de zaligheid doen beërven, en zij-
|ie Engelen zullen zich daarover verblijden;!
ja , in den hemel is meer blijdschap ovei
éénen zondaar , die zich bekeert ^ dan ovei
nefren en negentig regtvaardigen , die de
ic^.^sring niet van noode hebben. j
Zoï^daren, zondaren, komt tot God, totdienj
ffï^^ken , barmhartigen God, die u zc-
3.uet zal afwijzen, wanneer gij u verbe-ij
teren, v/ilt. JkSTJS roept u toe : l-omf al"
n tol mij , (lie heiast en heiaden zijt
ii zal u verkwikken (*). Komt dan, laat
u niet langer vergeef*:ch nooden. Dat de
Heere u uiet eenmaal toevoere : ik heb u
geroepen , en gij hebt niet gewild /
GEBE D'
Kom, Heere, zoek uwe dwalende scha-
f)en, bekeer ons van harten tot Ü, dan zul-
en wij opregt, h^ekeerd zijn en geef ons de
genade , dat wij ware boete doen over onze 1
zonden; opdat wij den Engelen oorzaak tot (
iljgdschap mogen geven. Amen.
OP DEN ZONDAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie, Lucas V. : 1 - 11.

vw
it In dien tijde , als het volk op JESTTS
Matth. XI, 33. '
m