Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren. iSQl
Hoe schandelijk dit gedrag der Farizeërs
der Schriftgeleerden is , laat zich gemak-
lijk gevoelen en mogten er niet nog vele
enschen gevonden , worden, die hun gelij-
n ! Hoe velen worden er gevonden, die
:h niet ontzien den goeden naam eens an-
«iiren te lasteren , en een goede naam , zegt
4 wijze man, is beter dan goede olie; ook
i het gemakkelijker likteekens glad te
'S »ken dan den laster weder uittewisschen.
lij huichelaars, zegt de Heei-e, wat ziet gij
j !n splinter die in uw ooge is , maar den
Milk , die in uw broeders ooge is, ziet gij
liet. Elk lette derhalve op zqne eigene ge-
I eken, en doe zijn best, om die natelaten.
k wiede zijuen eigenen akker, dan zqn ze
en schoon. Iu plaats van antwoord, zei-
: Jesus aan de Farizeërs en Schriftgeleer-
u twee gelijkenissen, waaruit zij konden
s nuaken, dat Hij voornamelijk gezonden was,
a de zondaren te zoeken en zalig te ma-
n.
En, gelijk de liefderijke zorg van den
erder voor zijn verloren schaapje, groote-
'is te prijzen is, eveu zoo prijzenswaardig
het gedrag van JESUS omtrent zondaren ,
, Hq is de goede Herder , die zijn leven
ïlt voor zijne schapen. Daarenboven , ge-
il de Herder in de gelijkenis zich over het
edervinden van zijn schaap verblijdde ,
2^00 zal er ook blijdschap zijn bij Gods
B Engelen over eenen zondaar die hoet-
« vaardigheid doet."
Zoodat dit den zondaar moest opwekkeu
t bekeering en beterschap. Rlogt hij met
en verloren zoon uitroepen : Ik zal opstaan