Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
ig6 Evangelie op den derden
« zondaars tot JESUS om hem te hoe
« ren. En als de Farizeërs en Schrijt
* geleerden daarover morden j zeggen\
«c de : Deze mensch ontvangt de zon
« daars, en hij eet met hen: Zoo stel\
« de hij hun deze gelijkenis voor : Zo
« iemand van z/, die honderd schape
« heeft , een van dezelve verliest, laa \
« hij niet de negen en negentig in d
« woestijne en gaat naar hetgene ver
« loren tvas tot dat hij het vindt, E)
als hij het gevonden heejt ^ legt hi^
« het met blijdschap op zijne schou' i
K deren : En te huis komende , roep
tt hij zijne vrienden en geburen te za- !i
tt men en zegt hun : Verblijdt u mek
« mij, want ik heb mijn schaap, dai
« verloren was, wedergevonden.^^
De Heere JßSUS, tqdens zijne verkeering
hier op Aarde , ging met alle menschen e-f
ven liefderijk om; Hq was gekomen , om
zalig te maken dat verloren was , en om de
tollenaars en zondaars tot bekeerihg te bren-
gen , moest Hij zich natuurlijk met hen on-
derhouden. De Farizeërs en Schriftgeleer-
den echter, namen dit euvel op, en wil-
den het Jesus als eene groote misdaad aan-
rekenen, dat Hij met hen omging en met
hen at. In dit hun gedrag gelijken zij aan
de spinnen, die uit dezelfde bloem vergif
zuigen , waaruit de werkzame bijen haren
honig vergaderen ; want al wat de Heere
leerde en verrigtte, dnrlden zij berispen.
Zij waren nijdig, dat Jesus zoo vele vo ge-
lingen kreeg en hun onbewimpeld dc waar-
heid zeide.