Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
i6 Evangelie op den derden zondag
GEBED.
Almogende God, eenige Messias , die uit
den hemel gedaald zijt en liiei- op Aarde
groote wonderen gedaan hebt, wij gelooveu
vastelijk , dat er geene zaligheid noch genade
te verwachten is dan alleen van U en dooi'
U. Maak ons dus standvastig in het Katho-
Iqk geloof en in een christelijk leven. Laat,
Heere, niet toe , dat wij in dwaling gebragt
worden, en alzoo van uwe geboden afwij-
ken; maar dat wij onberispelijk mogen zijti in
al onzen handel en wandel , en eene strenge
boetvaardigheid plegen , om zoo doende het
hoogfeest uwer geboorte behoorlijk te vieren.
Door uwe oneindige goedheid Jjssus chris-
tus , die met den Vader en den H. Geest
leeft en heerscht in der eeuwigheid. Amen.
ZONDAG VAN DEN
ADVENT.
Evangelie Joannes L : 19 - 28,
« In dien tijde zonden de Joden van Je-
« ruzalem Priesters en Levieten tot Jo~
<( ANNI'.s , om hem te vragen : J/Vie zi/t
ti gij ? en hij ückendG ea loochende niet: