Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinhsteren.
miJdelrïïaat houden , dé diugen niet mis-
iiiken. Mogten alle, die nog verre van
nne ware bekeering af zijn, dïe zich met
en , bedriegen , vloeken , stelen en bo'e-
ren ophouden , op dezen dag nog be-
Inken , wat tot hunnen vrede dient; mog-
1 zij bedenken, dat God hnn nog heden
lilde van hunne zonden laat aanbieden.
keert u dan en gelooft het Evange^
eer dat de genade van u weggenomen
rde 5 eer dat de zilveren koorden ont »
end worden, zegt salomo 5 eer de dec-
aan de straten , dat zijn dc oogeh,
loten worden, en de maalsters, dat z'ijïi
tanden, stille staan; eer gij sterft en'in
t akelig graf nederdalet.
tornt dan tot het avondmaal en laat u
t God verzoenen; Hij is de barmhartige,
Algoede , de Alwijze. Proeft vau het
mdmaal des Heeren , dat is nadert totdelï.
tnmunie ; opdat gij eeuwig levet en niet uït-
ocidwordet,gelijk de onvmchtbare vijgeboom
U'VOoronsde Heere JeSüS behoeden wil.
G E B E D.
IfHeere JesÜS ChuISTUS , die begeert, dat
e menschen zalig worden , en ons tot daÊ
de dikwnis laat roepen en nooden , ver-
n ons de genade , dat wij tot U komen
alle zonden ontvlugten. Dat wrj, liier be-
en reeds eene voorsmaak mogen hebben
1 het groote avondmaal , hetwelk wq eens
.3 't U daarboven zullen vieren. Amen.
> DEN 5.deR ZONDAG NA PINKSTEREN.
Evangelie , Lucas XV, : i - 10.

In dien tijde ^ kwamen tollenaars en
N z