Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den tweeden
uen ; laat ons wel voor ons zien ,
wij deze genade niet verliezen, gelijk
vi;|f dwaze maagden die geen olie in h
lampen hadden , of dat wij ons deel a
de eeuwigheid niet vei*koopen voor een li
delqk goed , ik Avil zeggen , niet voor een U
deJjgk goed verzuimen. Wij moeten bede-i
ken , dat wq hier vreemdelingen zijn j
geene blijvende plaats hebben j wij verwae
ten een Jeruzalem hier boven, waar de vo
heid der genade is en vreugde, die ge<
oor gehoord heeft j waar wq eene zalighe
zullen smaken , die God van alle eeuwi
beid bereid heeft, voor alle djegenen , c
Hem opregt Ifpbben lief gehad. Gaan
dan tot de tafel des Heeren j daar wij 9
last \au j£fcUS, door zijne dienax'en vrien
deli]k geuogd worden. De tqegang staat o
pen en de gropte scheidsnmur yerbroke
doordien jdï^ Zaligmaker voor pus gelede?
en oiiß door zijnen dood met G.od verzpexn
heeft. Verontschuldigen wij on? niet me
l^ei^zelingen ; zeg niet : Ja, dan en dan za
ik tot het avondmaal gaan ; thaii§ )ieb i'
geenen tijd en ben daartoe niet geschikt
mijne ou^staudigheden laten mij nji nipt toe
om regt vroou) te leven. Dwaze mensch
die dit ze^t : Weet gij, of gij niorgen nog
leven zult i Zult gij de b«^keering tot uwen
dood uitstellen ? Zoel't eerst het rijk van
God en zijtje geregtigheid, en al het
andere zal u toegeworpen worden*
Het is geen kwaad, dat iemand zijn best
doet, om met eere aoor de wereld te ko-
men 5 om op eene eerlijke wqze zijnen cia-
gejijkschen nooddruft trachten te verdienen;
ïnaar hierui, gelqk in alje dingen, moet üiea